Skip links

Kernverhaal voor bedrijf, merk of product

Bedrijven en organisaties met een verhaal zijn succesvoller. Het kernverhaal excelleert in het succesvol positioneren van bedrijf, merk of product en het verbinden van mensen.

Waarom een kernverhaal?

Elke communicatie staat of valt met de kracht van het verhaal. Wij als storytellers halen elk verhaal-DNA naar boven, geven het inhoud en betekenis, maken het kernverhaal emotioneel invoelbaar.

Neem contact op

Voor wie?

Onze opdrachten zijn divers, van zzp, kleinbedrijf, MKB tot aan corporate companies; van verhalen over personal branding, waarden, identiteit, product, merk, familie, sales tot aan tenders; voor sites, magazines, Apps tot aan video’s.

Neem contact op

Hoe werken we?

Wij werken volgens onze OneStory® methodiek. Helderheid in de Waarom-Hoe-Wat. Helderheid in vragen zoals: Wie bent u? Wat is het unieke aan organisatie of product? Waarom bent u relevant voor klanten?

Neem contact op

Wat is het rendement?

Het kernverhaal verbindt mensen en zorgt voor een heldere, consistente en effectieve communicatie. Het maakt organisaties succesvoller, innovatiever, aantrekkelijker op de arbeidsmarkt en betekenisvoller voor elke klant.

Neem contact op

FAQ

Het kernverhaal is ten alle tijden een krachtig hulpmiddel om de identiteit, waarden en missie van het bedrijf te definiëren en te communiceren. De aanleiding hiervoor kan heel verschillend zijn:

 1. Bij de oprichting van het bedrijf: Vanaf het allereerste begin, wanneer het bedrijf wordt opgericht, is het belangrijk om het verhaal van de oprichters vast te leggen. Dit verhaal vormt de basis van het bedrijf en zijn waarden.
 2. Tijdens strategische planning: Bij het formuleren van de missie, visie en langetermijndoelen van het bedrijf is het een ideaal moment om het kernverhaal vast te leggen. Dit helpt om deze strategische elementen te verbinden met de oorsprong van het bedrijf en de drijfveren van de oprichters.
 3. Bij belangrijke mijlpalen of transities: Bij belangrijke mijlpalen zoals leiderschapsovergangen, fusies, overnames, grote groeiperiodes of herstructureringen is het cruciaal om het kernverhaal te evalueren en aan te passen om ervoor te zorgen dat het relevant blijft.
 4. Wanneer er een nieuwe koers wordt ingezet: Als het bedrijf een nieuwe strategische koers inslaat, kan het noodzakelijk zijn om het kernverhaal aan te passen aan deze nieuwe richting en waarden.
 5. Voor werving en cultuurvorming: Het vastleggen van het kernverhaal is belangrijk wanneer het bedrijf groeit en nieuwe medewerkers aanneemt. Dit verhaal kan worden gebruikt tijdens het inwerkproces om een gemeenschappelijke basis te bieden en om de bedrijfscultuur te communiceren.
 6. Voor branding en marketing: Het kernverhaal is essentieel voor branding en marketing. Wanneer het bedrijf nieuwe producten lanceert, de markt betreedt of een nieuwe campagne start, moet het kernverhaal centraal staan om de bedrijfsidentiteit te communiceren.
 7. Om betrokkenheid te vergroten: Het vertellen van het kernverhaal kan worden gebruikt als een hulpmiddel om betrokkenheid te vergroten bij medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. 
 8. In tijden van verandering of uitdagingen: In periodes van verandering of uitdagingen kan het teruggrijpen op het kernverhaal een bron van inspiratie en motivatie zijn voor medewerkers om de koers te behouden.

Het zorgt voor een verhaal dat de vonk laat overslaan tussen management en medewerkers, organisatie en klant. Het zorgt voor helderheid in het verhaal. Complexe zaken worden aantrekkelijk verwoord. Het kernverhaal vastleggen vergroot intern de betrokkenheid van medewerkers. Maar nog belangrijker zorgt het voor het uitdragen van de kernwaarden naar de buitenwereld. Het verhaal verbindt verleden-heden-toekomst, missie, visie én kernwaarden. Het versterkt vertrouwen van medewerkers en klanten.

Het is een strategisch kompas voor de toekomst en vertrekpunt voor alle communicatie. Het leiderschapsverhaal, vertellen vanuit het kernverhaal, biedt een concreet kader voor leidinggevenden om mensen te informeren, inspireren en motiveren. Het kernverhaal is effectief om maatschappelijk verantwoord ondernemen persoonlijk en collectief relevant te maken.

Het rendement op een kernverhaal kan moeilijk direct te meten zijn, maar het kan zich uiten in verschillende meetbare indicatoren zoals omzetgroei, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, merkbekendheid, talentwerving en investeringen. Het kan ook leiden tot een verhoogde veerkracht en duurzaamheid van de organisatie in een steeds veranderende zakelijke omgeving. 

 1. Identiteit en herkenbaarheid: Het kernverhaal helpt bij het definiëren van de identiteit van de organisatie en maakt het herkenbaar voor interne en externe belanghebbenden. Dit kan leiden tot een sterker merk en een grotere naamsbekendheid.
 2. Positionering: Een kernverhaal kan de organisatie onderscheiden van concurrenten door te laten zien wat haar uniek maakt, wat kan leiden tot een concurrentievoordeel.
 3. Betrokkenheid van medewerkers: Medewerkers kunnen zich sterker verbonden voelen met de organisatie als ze de waarden en missie begrijpen en er zich mee kunnen identificeren. Dit kan leiden tot hogere betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit.
 4. Talentontwikkeling: Een sterk kernverhaal kan helpen bij het behoud en aantrekken van getalenteerde professionals.
 5. Klantrelaties: Het kernverhaal kan klanten aanspreken die zich identificeren met de waarden van de organisatie. Dit kan leiden tot sterkere klantrelaties en mond-tot-mondreclame.
 6. Groei en omzet: Een goed gecommuniceerd kernverhaal kan bijdragen aan groei door nieuwe zakelijke kansen te creëren, nieuwe markten te betreden en de omzet te verhogen.
 7. Crisismanagement: Tijdens crisissituaties kan het kernverhaal als een baken dienen om het vertrouwen te herstellen en een positieve toekomstvisie te presenteren.
 8. Invloed op besluitvorming: Het kernverhaal kan een rol spelen bij besluitvorming, zowel intern als extern, omdat het de waarden en principes van de organisatie weerspiegelt.
 9. Reputatieverbetering: Een goed kernverhaal kan bijdragen aan een positieve reputatie en versterken hoe de organisatie wordt waargenomen door de samenleving en belanghebbenden.
 10. Investeerdersrelaties: Het kernverhaal kan investeerders aantrekken die geloven in de langetermijnvisie en waarden van de organisatie, wat kan leiden tot investeringen en groeikansen.

Storytelling zorgt voor verbinding in een tijd die ervoor gemaakt is. We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken, beroeren en zo kunnen we ineens beseffen dat een bedrijf, een merk en een organisatie ons meer zegt en doet dan het andere. Dat heeft alles met likeability te maken en dat heeft weer veel meer te maken met storytelling dan traditionele advertising. Storytelling brengt boodschappen niet in de hapklare brokken van advertising, maar omkleedt ze met persoonlijke ervaringen, gezichtspunten, herinneringen en menselijke achtergrondverhalen. Goede storytelling doet niet aan zenden, het is ook ingesteld op ontvangen, dialoog en interactie. 

Waarom storytelling gebruiken in het kernverhaal?

 1. Verbinding: Storytelling heeft de kracht om mensen op een dieper niveau aan te spreken en emotioneel te raken. Het stelt mensen in staat zich te identificeren met de personages in het verhaal, waardoor een sterke betrokkenheid en verbinding ontstaat.
 2. Herinnering: Verhalen blijven beter hangen dan droge feiten en cijfers. Het gebruik van verhalen maakt de boodschap van het kernverhaal gedenkwaardiger en zorgt ervoor dat mensen het langer onthouden.
 3. Beleving: Verhalen kunnen waarden en principes concreet illustreren door ze in de context van echte situaties en menselijke ervaringen te plaatsen. Dit maakt abstracte begrippen tastbaar en begrijpelijk.
 4. Inspiratie: Goede verhalen kunnen inspireren en motiveren. Ze laten zien hoe uitdagingen kunnen worden overwonnen en doelen kunnen worden bereikt, wat mensen aanmoedigt om zich in te zetten voor de missie van de organisatie.
 5. Authenticiteit: Storytelling biedt een manier om de authentieke stem en persoonlijkheid van de organisatie naar voren te brengen. Het maakt de boodschap menselijker en geloofwaardiger.

Hoe storytelling toepassen in het kernverhaal?

 1. Identificeer de belangrijkste elementen: Bepaal welke aspecten van het kernverhaal het meest geschikt zijn om in de vorm van een verhaal te vertellen. Dit kunnen bijvoorbeeld momenten van uitdaging, succes, groei, of cruciale beslissingen zijn.
 2. Kies de juiste structuur: Verhalen volgen vaak een bepaalde structuur, zoals het introduceren van een conflict of uitdaging, gevolgd door een reeks acties en uiteindelijk een oplossing of resultaat. Kies een structuur die het verhaal het beste dient.
 3. Gebruik menselijke elementen: Identificeer personages of mensen in het verhaal waarmee het publiek zich kan identificeren. Dit kunnen medewerkers, klanten, leiders of zelfs de oprichters van de organisatie zijn.
 4. Gebruik concrete voorbeelden: Vermijd abstracte taal en gebruik concrete voorbeelden en anekdotes om de boodschap van het verhaal te versterken. Laat zien hoe de waarden en principes van de organisatie in de praktijk worden toegepast.
 5. Houd het relevant en beknopt: Zorg ervoor dat het verhaal relevant is voor de boodschap van het kernverhaal en houd het beknopt. Vermijd te veel details of zijverhalen die afleiden van de kernboodschap.
 6. Gebruik visuele elementen: Versterk het verhaal met visuele elementen zoals afbeeldingen, grafieken of multimedia om de impact te vergroten.
 7. Betrek het publiek: Moedig interactie aan het publiek aan te moedigen om hun eigen verhalen te delen die verband houden met de boodschap.
 8. Herhaal en versterk: Gebruik het kernverhaal consequent in verschillende communicatiekanalen en -momenten om ervoor te zorgen dat het publiek het verhaal omarmt.

Kun je een bedrijf vangen in een enkel begrip dat direct associaties oproept met wat de organisatie onderscheidend maakt en raak typeert? Dat kan zeker en het leidt tot de meest krachtige kernverhalen die je je maar kunt voorstellen. Wij noemen zo’n verhaalpositionering ‘kernconcept’. Op basis daarvan schrijven wij het kernverhaal gestructureerd uit. Het kernverhaal omvat ‘alles’ en is tegelijkertijd zeer helder en compact. Precies wat het woord zegt: een kernverhaal.

 1. Grondig onderzoek en inzicht: Begin met grondig onderzoek naar de geschiedenis, waarden, missie, visie en cultuur van de organisatie. Dit omvat interviews met belangrijke belanghebbenden, inclusief oprichters, leiders, medewerkers en klanten, om diepgaand inzicht te krijgen in wat de organisatie drijft.
 2. Bepaal de kernboodschap: Identificeer de belangrijkste boodschap of boodschappen die je wilt overbrengen met het kernverhaal. Wat zijn de essentiële waarden, principes en doelen van de organisatie die je wilt benadrukken?
 3. Kies het juiste verhaalformaat: Bepaal of het kernverhaal het beste wordt verteld in de vorm van een narratief verhaal, een video, een reeks afbeeldingen, een podcast of een andere vorm. Het formaat moet passen bij de doelgroep en de boodschap.
 4. Maak het persoonlijk: Breng menselijke elementen in het verhaal door het te verbinden met individuen binnen de organisatie, zoals oprichters, medewerkers of klanten. Laat zien hoe de organisatie het leven van mensen beïnvloedt.
 5. Houd het authentiek: Zorg ervoor dat het verhaal authentiek is en in lijn is met de werkelijke waarden en cultuur van de organisatie. Authenticiteit is essentieel om het vertrouwen van het publiek te winnen.
 6. Betrek belanghebbenden: Betrek belanghebbenden bij het proces van het creëren van het kernverhaal. Luister naar hun input en feedback om ervoor te zorgen dat het verhaal resoneert en relevant is voor hen.
 7. Houd het beknopt en duidelijk: Houd het verhaal beknopt en vermijd overmatig gebruik van jargon of technische termen. Zorg ervoor dat de boodschap helder en begrijpelijk is voor een breed publiek.
 8. Gebruik visuele elementen: Versterk het verhaal met visuele elementen, zoals afbeeldingen, illustraties of multimedia, om de boodschap te versterken en visueel aantrekkelijk te maken.
 9. Test en optimaliseer: Test het kernverhaal bij een representatief publiek en verzamel feedback. Gebruik deze feedback om het verhaal te verbeteren en te verfijnen.
 10. Integreer in alle communicatie: Integreer het kernverhaal in alle communicatiekanalen van de organisatie, inclusief marketing, branding, interne communicatie en externe berichtgeving. Zorg voor consistentie in de boodschap.
 11. Meet impact en resultaten: Stel meetbare doelen vast om de impact van het kernverhaal te beoordelen, zoals betrokkenheid van medewerkers, klanttevredenheid, merkherkenning, omzetgroei en andere relevante KPI’s.
 12. Houd het up-to-date: Het kernverhaal moet evolueren met de organisatie. Blijf het verhaal bijwerken en aanpassen aan veranderingen in de organisatie, de markt en de samenleving.

Het kernverhaal is zeer veelzijdig. Het kan bouwen aan een bedrijfscultuur, de merkpositionering verscherpen of de reputatie versterken. In grote lijnen geeft het kernverhaal richting en houvast voor diverse doeleinden:

 1. Internal branding: storytelling voor een ‘committed’ bedrijfscultuur
 2. External branding: storytelling voor een onderscheidend eigen geluid
 3. Employer branding: storytelling voor de werkgever waar iedereen wil werken
 4. Reputation management: storytelling voor de versterking van leiderschap en de goed naam

Het kernverhaal heeft de kracht om de identiteit, waarden, cultuur en missie van een organisatie op een impactvolle en consistente manier te communiceren in diverse verhaalthema’s:

 1. Identiteit en merkbekendheid: Het kernverhaal helpt bij het definiëren van de identiteit van de organisatie. Het kan fungeren als het ‘merkverhaal’ dat de organisatie onderscheidt van anderen in dezelfde sector.
 2. Missie en visie communiceren: Het kernverhaal biedt een platform om de missie en visie van de organisatie op een overtuigende en impactvolle manier te communiceren. Het vertelt waar de organisatie voor staat en waar ze naartoe wil.
 3. Waarden en cultuur overbrengen: Het kernverhaal illustreert de waarden en principes die het hart van de organisatie vormen. Het laat zien hoe deze waarden in de dagelijkse praktijk worden geïntegreerd en beleefd.
 4. Betrokkenheid van medewerkers vergroten: Het kernverhaal kan medewerkers inspireren, motiveren en een gevoel van betrokkenheid geven. Het helpt hen te begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan de grotere missie van de organisatie.
 5. Klantrelaties versterken: Het kernverhaal kan klanten aantrekken en loyaliteit opbouwen bij degenen die zich identificeren met de waarden en missie van de organisatie. Het kan ook helpen bij het creëren van langdurige relaties.
 6. Talent aantrekken en behouden: Een sterk kernverhaal kan getalenteerde professionals aantrekken die op zoek zijn naar een organisatie met een duidelijke visie en waarden. Het kan ook helpen bij het behouden van bestaand talent.
 7. Investeerdersrelaties: Het kernverhaal kan investeerders aantrekken die geloven in de langetermijnvisie en waarden van de organisatie, wat kan leiden tot investeringen en groeikansen.
 8. Reputatieopbouw: Het kernverhaal kan bijdragen aan de opbouw van een positieve reputatie voor de organisatie door te laten zien dat ze zich inzet voor een betere wereld.
 9. Crisismanagement: In tijden van crisis kan het teruggrijpen op het kernverhaal helpen om het vertrouwen te herstellen en een positieve toekomstvisie te presenteren.
 10. Leiderschapspositie: Het kernverhaal kan de organisatie positioneren als een leider in haar markt, gebaseerd op de sterke waarden en principes die worden uitgedragen.
 11. Strategische richting: Het kernverhaal kan als kompas fungeren voor strategische beslissingen en richting geven aan de organisatie op de lange termijn.

De effectiviteit van kernverhaal & storytelling is hoog. Juist in deze tijd waarin mensen verbinding zoeken in het delen van verhalen. Het kernverhaal kan bijdragen aan:

• scherpere merkpositionering
• persoonlijke groei van talent binnen de organisatie
• meer loyaliteit van medewerkers, maar ook van klanten
• een netwerk creëren van verhaal-ambassadeurs
• reputatie versterking met positief effect op de arbeidsmarkt en toptalent
• gestage opbouw van actieve volgers op social media platforms
• interactieve en persoonlijke sales-benaderingen

Op bedrijfsniveau is het kernverhaal effectief voor:

1. Directie/Leiderschap:

 • Strategische richting: Het kernverhaal kan als leidraad dienen bij het nemen van strategische beslissingen en het bepalen van de langetermijnvisie van de organisatie.
 • Cultuurvorming: Het helpt bij het cultiveren en handhaven van de gewenste bedrijfscultuur en waarden binnen de organisatie.
 • Leiderschapscommunicatie: Het biedt directieleden een krachtige boodschap om te delen met medewerkers en belanghebbenden, wat kan bijdragen aan leiderschapscommunicatie en vertrouwen.

2. Communicatie:

 • Consistentie: Het kernverhaal dient als de basis voor consistente communicatie in alle interne en externe berichten.
 • Betrokkenheid: Het helpt bij het betrekken van belanghebbenden zoals klanten, leveranciers en partners door een duidelijke en inspirerende boodschap te communiceren.
 • Ambassadeurs: Het verhaal kan medewerkers inspireren om zich in te zetten als ambassadeurs van het verhaal.

3. Marketing:

 • Merkopbouw: Het kernverhaal vormt de basis voor merkopbouw en kan helpen bij het creëren van een sterke merkidentiteit die resoneert bij klanten.
 • Contentstrategie: Het verhaal biedt inspiratie voor een gerichte contentstrategie, waardoor boeiende en relevante inhoud wordt gecreëerd.
 • Doelgroepen: Het helpt bij het ontwikkelen van krachtige deelverhalen voor specifieke doelgroepen. 

4. Human resources:

 • Talent: Het kernverhaal kan aantrekkelijk zijn voor getalenteerde professionals die op zoek zijn naar een organisatie met een duidelijke visie en waarden.
 • Medewerkersbetrokkenheid: Het helpt bij het betrekken van medewerkers door hen een gevoel van doel en identificatie met de organisatie te geven.
 • Inwerking en opleiding: Het kernverhaal kan worden gebruikt tijdens het inwerkproces om nieuwe medewerkers vertrouwd te maken met de missie, visie en cultuur van de organisatie.

De krachtigste binding in een organisatie is het gevoel dat er een wij-verhaal is. Het kernverhaal geeft antwoord op essentiële vragen als: Wie zijn we? Wat maakt ons uniek? Wat is ons bestaansrecht? Het betrekken van de organisatie bij het kernverhaal vereist een voortdurende inzet en communicatie-inspanning. Het doel is ervoor te zorgen dat medewerkers het verhaal begrijpen, zich ermee kunnen identificeren en het in hun dagelijkse werk kunnen integreren. 

1. Creëer een interne communicatiestrategie:

 • Stel een duidelijke strategie op voor het communiceren van het kernverhaal binnen de organisatie. Bepaal wie de belangrijkste doelgroepen zijn en welke boodschappen aan hen moeten worden overgebracht.

2. Communiceer met leiderschap:

 • Betrek het leiderschap van de organisatie vanaf het begin. Zorg ervoor dat leiders het belang van het kernverhaal begrijpen en bereid zijn om het voorbeeld te geven.

3. Interne workshops en trainingen:

 • Organiseer workshops en trainingssessies om medewerkers bewust te maken van het kernverhaal. Leg uit waarom het verhaal belangrijk is en hoe het zich vertaalt naar de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

4. Betrek medewerkers bij de ontwikkeling:

 • Als het mogelijk is, betrek medewerkers bij de ontwikkeling van het kernverhaal. Hun inbreng en perspectief kunnen waardevol zijn en hun betrokkenheid vergroten.

5. Creëer verhaalvertellers:

 • Identificeer en train medewerkers die als interne ‘verhaalvertellers’ kunnen fungeren. Deze medewerkers kunnen als ambassadeur het kernverhaal delen en collega’s inspireren.

6. Integreer het verhaal in interne communicatiekanalen:

 • Zorg ervoor dat het kernverhaal consistent wordt gedeeld via interne communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven, intranet, teamvergaderingen en interne sociale media.

7. Visualiseer het verhaal:

 • Maak visuele hulpmiddelen, zoals infographics of posters, die het kernverhaal samenvatten en gemakkelijk kunnen worden verspreid en begrepen door medewerkers.

8. Betrek bij doelstellingen en beloningen:

 • Koppel het kernverhaal aan individuele en teamdoelstellingen en erkenningssystemen. Beloon medewerkers die actief bijdragen aan het belichamen van het verhaal.

9. Open dialoog en feedback:

 • Moedig open dialoog en feedback aan over het kernverhaal. Luister naar vragen, zorgen of suggesties van medewerkers en reageer hierop.

10. Meet en evalueer betrokkenheid:

 • Gebruik enquêtes, feedbacksessies en andere meetinstrumenten om de betrokkenheid van medewerkers bij het kernverhaal te meten. Gebruik deze gegevens om verbeteringen aan te brengen.

11. Continue communicatie en herhaling:

 • Herhaal de boodschap van het kernverhaal regelmatig om ervoor te zorgen dat het top-of-mind blijft voor medewerkers. Gebruik verschillende communicatiekanalen en formats om de boodschap fris te houden.

12. Inclusiviteit en diversiteit:

 • Zorg ervoor dat het kernverhaal inclusief is en ruimte biedt voor diversiteit in perspectieven en ervaringen binnen de organisatie.

U bent op een congres, een beurs, een netwerkevent. U raakt in gesprek met een geïnteresseerde relatie of klant. Het duurt niet lang voor de vraag valt: ‘En wat doen jullie?’ Het zijn dit soort momenten waarop het verhaal dat uw hele organisatie zo bijzonder maakt haar waarde bewijst. De kern van wat u samen met alle anderen in uw bedrijf drijft, weet u op dat precieze moment meer inspirerend te vertellen dan wie dan ook. Wat u vertelt, is de menselijke en persoonlijke vertaling van het kernverhaal. Het Waarom van uw bedrijf, de diepere en trotse missie in een paar zinnen geschetst: precies dat is waar een kernverhaal in de basis voor bedoeld is.

Een actief beleefd kernverhaal heeft verschillende significante meerwaarde voor een organisatie:

 1. Sterkere interne betrokkenheid: Wanneer medewerkers actief betrokken zijn bij het kernverhaal, voelen ze zich meer verbonden met de organisatie en haar missie. Dit leidt tot een hogere mate van betrokkenheid, trots en loyaliteit onder medewerkers.
 2. Gedeelde waarden en cultuur: Een actief beleefd kernverhaal helpt bij het verspreiden en versterken van de gedeelde waarden en cultuur binnen de organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van en zich houden aan de kernprincipes van de organisatie.
 3. Consistente boodschap: Het actief beleven van het kernverhaal zorgt voor een consistente boodschap, zowel intern als extern. Dit zorgt ervoor dat de organisatie een eenduidige boodschap uitdraagt en haar merkimago versterkt.
 4. Verbeterde klantrelaties: Een organisatie die haar kernverhaal actief belichaamt, heeft meer kans om klanten aan te trekken die zich identificeren met haar waarden en missie. Dit kan leiden tot sterkere klantrelaties en loyaliteit.
 5. Sterker merk en reputatie: Het actief beleven van het kernverhaal draagt bij aan het opbouwen van een sterk merk en een positieve reputatie. Organisaties die zich houden aan hun kernwaarden worden vaak gezien als authentiek en betrouwbaar.
 6. Innovatie en groei: Een organisatie die haar kernverhaal leeft, is beter gepositioneerd om innovatie te stimuleren en nieuwe zakelijke kansen te benutten. Dit kan leiden tot groei en duurzaam succes.
 7. Verhoogde aantrekkelijkheid voor talent: Getalenteerde professionals worden aangetrokken tot organisaties met een duidelijke missie en waarden. Het actief beleven van het kernverhaal kan helpen bij het aantrekken en behouden van hoogwaardig talent.
 8. Crisisbestendigheid: Organisaties die hun kernwaarden hoog in het vaandel hebben, zijn vaak beter voorbereid om met crisissituaties om te gaan. Het kernverhaal kan dienen als een leidraad in moeilijke tijden.
 9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): Het actief beleven van het kernverhaal kan de inzet van de organisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) versterken en haar positieve impact op de samenleving vergroten.
 10. Eenheid en richting: Een actief beleefd kernverhaal biedt de organisatie een gevoel van eenheid en richting. Het fungeert als een kompas dat helpt bij het nemen van beslissingen en het bepalen van de koers van de organisatie.

Waarom storytelling People?

Bij Storytelling People geloven wij dat in elk bedrijf een ‘story’ schuilt. Wij brengen dat tot leven, zodat mensen zich duurzaam met een organisatie verbinden. Of het nu gaat om het versterken van de identiteit of merkpositie, het uitdragen van de bedrijfswaarden of het claimen van leiderschap; met het juiste kernverhaal maken we het verschil

Overal waar mensen samenkomen vertellen ze elkaar verhalen. Iedere organisatie is daarom een goudmijn aan verhalen. Voor ons als storytelling specialisten is het naar boven halen van een kernverhaal iedere keer weer een fascinerende ontdekkingstocht. We weten hoe we mensen kunnen triggeren, we weten welke vragen je moet stellen, hoe je alles helder en inspirerend verwoordt en alles plaatst in de context van het grotere verhaal. Al deze elementen maken samen een veelzijdig verhaal dat dieper gaat en rijker is dan u wellicht verwacht had. Geschreven in de juiste tone of voice van uw bedrijf, versterkt door een creatief gebruik van beeld, geeft het kernverhaal een meerwaarde aan elk bedrijf.

Zie voor uitvoerige klantenlijst: https://www.storytellingpeople.nl/ons-verhaal/onze-klanten/
Zie voor verdere informatie: https://www.corporatestory.nl en https://www.organisatieverhaal.nl